Sjarda Joemai
M 06-18379078
info@sjardajoemai.nlCoaching

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide.

Doel: betere prestaties

Middel: een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten

Werkwijze: de coach, opdrachtgever en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt zal worden. Er wordt een traject vastgesteld. Het effect van de bijeenkomsten worden geëvalueerd met de coachee en de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.

Vorm: een coachee samen met een coach.