Sjarda Joemai
M 06-18379078
info@sjardajoemai.nlIntervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. De intervisie begeleider kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de andere verder kunnen helpen.

Doel: de deelnemers leren over het werk en begeleiden elkaar daarin

Middel: zoveel bijeenkomsten als de deelnemers noodzakelijk achten

Werkwijze: de deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp geboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.

Vorm: een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.