Sjarda Joemai
M 06-18379078
info@sjardajoemai.nlSupervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.
Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Doel: de supervisant krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren

Middel: minstens tien bijeenkomsten van een uur, met tussenpozen van twee á drie weken.

Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij/zij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij/zij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij/zij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.
Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn:
· het werken met cliënten
· de omgang met collega’s
· de eigen manier van leidinggeven of werken

Vorm: supervisie kan individueel zijn, of in een groep met maximaal vier supervisanten.