Sjarda Joemai
M 06-18379078
info@sjardajoemai.nlCulturele diversiteit

De kracht van culturele diversiteit.
Mijn overgrootouders waren uit India, ik ben geboren in Suriname, maar opgegroeid in Nederland. Die drie continenten vormen de wortels van mijn geschiedenis, mijn identiteit. Het bewustzijn van mijn eigen wortels, geschiedenis en identiteit verrijken mij en doen me hier thuis voelen. Leven in een Westerse samenleving is: mijn plek vinden maar ook ‘nemen’ met een voortdurend kritische blik naar mezelf en mijn omgeving.

De veranderingen in Nederland vergen veel van mensen, ongeacht hun culturele afkomst. Voor organisaties/instellingen/bedrijven geldt hetzelfde: hun medewerkers worden geconfronteerd met verschillen tussen mensen en met maatschappelijke veranderingen. Dat vraagt aanpassing, soepelheid en betrokkenheid. Als we de kracht van die (culturele) diversiteit goed weten aan te boren, leidt dat tot nieuwe kansen en extra power.
We maken dan gebruik van meer en andere kwaliteiten, we nemen kennis van verschillende culturen, we begrijpen die verschillen en dat leidt tot professionele verrijking. 
In mijn begeleiding staat centraal: de kracht van het samengaan/-werken van mensen met een diverse culturele afkomst. Mijn kennis, ervaring en professionaliteit haal ik deels uit mijn eigen ontwikkeling en deels uit de filosofie van het Westen en het Oosten.

Door deze culturele en professionele verscheidenheid is mijn aanbod (supervisie, coaching en training) en begeleiding inzetbaar bij:

* deskundigheidsbevordering professionals bij intercultureel hulpverlenen en de
* training van beroepskrachten die werken met klanten of gezinnen uit een andere cultuur.

Daarbij zijn de volgende elementen van groot belang:

* reflectie op eigen waarden/normen en de wijze waarop die het handelen beïnvloeden,
* adequaat om kunnen gaan met gevoelens en voorkeuren, zodat ze geen afbreuk doen aan de aandacht voor de professionele attitude van de beroepskracht,
* het belang van een systeemgerichte benadering,
* het samengaan van duidelijke doelen en doelbewuste handelingen: wat men nastreeft komt overeen met het resultaat.