Sjarda Joemai
M 06-18379078
info@sjardajoemai.nlHuiselijk geweld

Definitie
"Van huiselijk geweld is sprake als iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer dat heeft gepleegd. Het kan de eigen partner zijn, een gezinslid, iemand uit de familie, een huisvriend of een ex-partner. Bij huiselijk geweld denken veel mensen direct aan lichamelijk geweld en mishandeling. Maar het kan bijv. ook gaan om vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting.
Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld, ongeacht cultuur of sociaal milieu: vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Huiselijk geweld komt veel voor en is erg ingrijpend. Soms gebeurt het eenmalig, maar het kan ook maanden, zelfs jaren duren. Vaak is vanwege huiselijk geweld het "thuis"-gevoel of de veilige plek voor het slachtoffer grotendeels of volledig verdwenen".

Ruim 8 jaar heb ik gewerkt als hulpverlener in een opvanghuis; daarna als trainer/supervisor inzake huiselijk geweld binnen verschillende welzijnsorganisaties. Mijn expertise in deze is breed. Ik wil deze deskundigheid rondom huiselijk geweld graag overdragen en bevorderen of het nu gaat om basiskennis, supervisie of training. 

Het doel van deze trainingen, supervisie of intervisie op het gebied van huiselijk geweld is gericht op het vergroten van de deskundigheid van professionals, die ermee in aanraking komen.

De trainingen omvatten zowel een basistraining als handvatten tot verdieping van de problematiek. Ook is het mogelijk om trainingen op maat te maken.

Mijn aanbod bestaat uit:

Voorlichting en informatie,
Basistraining huiselijk geweld,
Huiselijk geweld, taboe doorbreken,
Systeemgerichte aanpak, contextuele hulpverlening,
Huiselijk geweld binnen allochtone kringen.